Kalite Politikamız

Therma La Dolce Vita olarak, misafirperverlik, hijyen ve mükemmel hizmet mottomuzla,

 

Kurumsallaşırken, uluslararası standartlara uygun işletim ve yönetim sistemimizi kurar ve uygulanmasını sağlarız. Her zaman daha iyisi olabileceği inancı ile misafir memnuniyeti ve hizmet kalitemizi sürekli ölçer ve iyileştiririz. Personelimizi bilinçlendirmek ve sistemin devamlılığını sağlamak için eğitimin sürekliliğine önem veririz.

 

Teknolojiyi yakından takip ederek, kendimizi geliştirip, tecrübelerimizi, bilgi ve becerilerimizi hep yapıcı yönde kullanırız.

 

Şeffaf yönetim biçimimizle, tüm çalışanların sistemimize katkıda bulunmasını sağlarız. Kurum kimliğini tüm çalışanlara aşılayarak ekip çalışmasına inanan çalışanlar yaratır ve uzun süreli grup bünyesinde kalmalarını sağlarız. Yaptığımız öncü çalışmalarla sektöre yön verir, örnek oluruz. Personele ve misafirlere ayrımcılık (dil, din, ırk) yapılmaz. Herkes eşit olarak değerlendirilir.

 

Misafirlerimizin sağlıklı bir şekilde tesisimizden faydalanmaları için; fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan tüm kontrolleri yaparız. Hammadde alımı, depolaması, hazırlanması ve sunumunda ülkemizde yayımlanmış yasa ve yönetmeliklere uyarız. Hedefimiz hijyen güvenliği standartlarını sürekli olarak yükseltmek ve bunun bir sistem olarak uygulanmasını sağlamaktır.

 

Çevreyi korumak ve sürdürülebilir turizmin gerekliliğini sağlamak amacıyla çevreye olan etkilerimizi tespit eder, olumsuz etkileri, olası tehlikeleri ve atıklarımızı kontrol altına alırız. Doğal kaynakların kullanımını, enerji tüketimini, hava, su ve toprak kirlenmesini en aza indirmek için gayret ederiz.

 

Ülkemizde yürürlükte olan çevre, iş sağlığı güvenliği ve insan hakları ile ilgili yayımlanmış olan kanun, yönetmelik, mevzuat ve düzenlemelere uyar, tüm gereklilikleri eksiksiz yerine getiririz. Faaliyetlerimizi yürütürken misafir ve çalışanlarımızı meydana gelebilecek yaralanmalardan, hastalıklardan korumak ve iyi çalışma koşulları sağlamak için gerekli önlemleri alır ve uygularız.

 

Çevre bilinci ve sürdürülebilirlik çalışmalarımızın; sadece personelimize değil, konuklarımız, tedarikçiler, alt taşeronlar ve yetkili mercilerce de benimsenmesini sağlamaya çalışırız. Yerel yönetimler, tedarikçi firmalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak çevre koruma ve sosyal projelerin üretilmesine katkıda bulunuruz.

 

Bulunduğumuz şehirde yerel istihdamı artırmak, doğal yaşamı korumak ve zenginleştirmek için gerekli her türlü önlemi alır, çevremize sahip çıkmak adına yaptığımız tüm faaliyetleri kamuoyuyla paylaşırız.